ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาเปิดให้บริการค้นหาข้อมูลคดีผ่านเว็บไซต์ สามารถค้นได้ที่ "http://aryasearch.coj.go.th/" หรือคลิกที่เมนู "บริการค้นข้อมูลคดี"

รายชื่อทนายขอแรงผู้มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของศาลอาญา (ให้มาลงเลือกวันรับคดีได้ตั้งแต่วันที่ 3,4,6 ธันวาคม 2561)


รายชื่อทนายขอแรงผู้มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของศาลอาญา
ให้มาลงเลือกวันรับคดีได้ตั้งแต่วันที่ 3,4,6  ธันวาคม 2561 


เอกสารแนบ