ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาเพิ่มช่องทางการผ่อนชำระค่าปรับนายประกันผ่านทาง ธนาคารกรุงไทยได้แล้ว!!!

ประกาศศาลอาญา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑๑ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ