ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาเปิดให้บริการค้นหาข้อมูลคดีผ่านเว็บไซต์ สามารถค้นได้ที่ "http://aryasearch.coj.go.th/" หรือคลิกที่เมนู "บริการค้นข้อมูลคดี"

ประกาศศาลอาญา เรื่องการรับสมัครทนายความขอแรงของศาลอาญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒


ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่ใช้ในการขึ้นบัญชีเป็นทนายความขอแรงประจำศาลอาญา
ตั้งแต่วันที่ ๕ ถึงวันที่ ๙ พฤษจิกายน ๒๕๖๑
ได้ที่งานสืบเสาะคุมประพฤติและทนายขอแรง ชั้น ๒ ช่องหมายเลข ๑๐ ในวันและเวลาราชการ
หรือทางเว็บไซด์ http://aryasearch.coj.go.th/regist_lawyer/


เอกสารแนบ