ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาเปิดให้บริการค้นหาข้อมูลคดีผ่านเว็บไซต์ สามารถค้นได้ที่ "http://aryasearch.coj.go.th/" หรือคลิกที่เมนู "บริการค้นข้อมูลคดี"

ประกาศศาลอาญา เรื่องสอบราคางานจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 (ฝ่ายควบคุมผู้ต้องขัง) อาคารศาลอาญา
เอกสารแนบ