ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาเปิดให้บริการค้นหาข้อมูลคดีผ่านเว็บไซต์ สามารถค้นได้ที่ "http://aryasearch.coj.go.th/" หรือคลิกที่เมนู "บริการค้นข้อมูลคดี"

จำหน่ายพัสดุที่ได้จากสัญญาจ้างปรับปรุงอาคาที่ทำการศาลอาญา (ชั้น 10 และ ชั้น 11)
เอกสารแนบ