ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาเปิดให้บริการค้นหาข้อมูลคดีผ่านเว็บไซต์ สามารถค้นได้ที่ "http://aryasearch.coj.go.th/" หรือคลิกที่เมนู "บริการค้นข้อมูลคดี"

ศาลอาญาเริ่มเปิดใช้ระบบ การปล่อยตัวชั่วคราวด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM

ศาลอาญาเริ่มเปิดใช้ระบบ การปล่อยตัวชั่วคราวด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM


เอกสารแนบ