ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาเปิดให้บริการค้นหาข้อมูลคดีผ่านเว็บไซต์ สามารถค้นได้ที่ "http://aryasearch.coj.go.th/" หรือคลิกที่เมนู "บริการค้นข้อมูลคดี"

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลอาญา เรื่อง รายชื่ีอผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร สำนักอำนวยการประจำศาลอาญา
เอกสารแนบ