ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาเปิดให้บริการค้นหาข้อมูลคดีผ่านเว็บไซต์ สามารถค้นได้ที่ "http://aryasearch.coj.go.th/" หรือคลิกที่เมนู "บริการค้นข้อมูลคดี"

ข้อกำหนดศาลอาญา ว่าด้วยการขอปล่อยชั่วคราว พ.ศ.๒๕๖๐
เอกสารแนบ