ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาเปิดให้บริการค้นหาข้อมูลคดีผ่านเว็บไซต์ สามารถค้นได้ที่ "http://aryasearch.coj.go.th/" หรือคลิกที่เมนู "บริการค้นข้อมูลคดี"

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ยประจำศาลอาญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญา
เอกสารแนบ