ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาเปิดให้บริการค้นหาข้อมูลคดีผ่านเว็บไซต์ สามารถค้นได้ที่ "http://aryasearch.coj.go.th/" หรือคลิดที่เมนู " บริการค้นข้อมูลคดี"

ประกาศศาลอาญา เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์ในการรับเป็นทนายความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เอกสารแนบ