ศาลอาญา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ทุกข์เทวษทั่วทั้ง ทวยไทย สิ้นสุรีย์ศรีแสงใส ส่องหล้า พระหริรักษ์ทรงชัย สวรรคต ลงแล ชลเนตรนองท่วมฟ้า หลากท้นหทัยไทย ธ เสด็จสู่ห้วง สรวงสวรรค์ สุดสะอื้นโศกศัลย์ หม่นเศร้า แรมนิราศร้างจาบัลย์ กำสรด พระกรุณาปกเกล้า สถิตไว้นิจนิรันดร์

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 1 ตำแหน่ง


       ด้วยสำนักอำนวยการประจำศาลอาญา มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเพ็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามประกาศ


เอกสารแนบ