ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาเปิดให้บริการค้นหาข้อมูลคดีผ่านเว็บไซต์ สามารถค้นได้ที่ "http://aryasearch.coj.go.th/" หรือคลิกที่เมนู "บริการค้นข้อมูลคดี"

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 1 ตำแหน่ง


       ด้วยสำนักอำนวยการประจำศาลอาญา มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเพ็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามประกาศ


เอกสารแนบ