ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาเพิ่มช่องทางการผ่อนชำระค่าปรับนายประกันผ่านทาง ธนาคารกรุงไทยได้แล้ว!!!

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 1 ตำแหน่ง


       ด้วยสำนักอำนวยการประจำศาลอาญา มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเพ็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามประกาศ


เอกสารแนบ