หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลอาญาเปิดให้บริการค้นหาข้อมูลคดีผ่านเว็บไซต์ สามารถค้นได้ที่ "http://aryasearch.coj.go.th/" หรือคลิกที่เมนู "บริการค้นข้อมูลคดี"ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
เอกสารอื่นๆ
ทนายขอแรง
 1. ทนายขอแรงประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561
 2. ทนายขอแรงประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561
 3. ทนายขอแรงประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560
 4. ทนายขอแรงประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560
 5. ทนายขอแรงประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2560
 6. ทนายขอแรงประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
 7. ทนายขอแรงประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2559
 8. ทนายขอแรงประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
 9. ทนายขอแรงประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560
 10. ทนายขอแรงประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2559
 11. ทนายขอแรงประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559
 12. ทนายขอแรงประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560
 13. ทนายขอแรงประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
 14. ทนายขอแรงประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560
 15. ทนายขอแรงประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560
 16. ทนายขอแรงประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560
 17. ทนายขอแรงประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2560
 18. ทนายขอแรงประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
 19. ทนายขอแรงประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560
 20. ทนายขอแรงประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
 21. ทนายขอแรงประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561
สถิติคดี
 1. สถิติคดีประจำเดือนมีนาคม 2561
 2. สถิติคดีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 3. สถิติคดีประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 4. สถิติคดีประจำเดือนมีนาคม 2559
 5. สถิติคดีประจำเดือนเมษายน 2559
 6. สถิติคดีประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 7. สถิติคดีประจำเดือนพฤษภาคม 2559
 8. สถิติคดีประจำเดือนมิถุนายน 2559
 9. สถิติคดีประจำเดือนเมษายน 2561
 10. สถิติคดีประจำเดือนกรกฎาคม 2559
 11. สถิติคดีประจำเดือนสิงหาคม 2559
 12. สถิติคดีประจำเดือนกันยายน 2559
 13. สถิติคดีประจำเดือนมีนาคม 2560
 14. สถิติคดีประจำเดือนตุลาคม 2559
 15. สถิติคดีประจำเดือนเมษายน 2560
 16. สถิติคดีประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
 17. สถิติคดีประจำเดือนธันวาคม 2559
 18. สถิติคดีประจำเดือนมกราคม 2560
 19. สถิติคดีประจำเดือนธันวาคม 2560
 20. สถิติคดีประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 21. สถิติคดีประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 22. สถิติคดีประจำเดือนกันยายน 2560
 23. สถิติคดีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 24. สถิติคดีประจำเดือนมกราคม 2561