หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลอาญาเปิดให้บริการค้นหาข้อมูลคดีผ่านเว็บไซต์ สามารถค้นได้ที่ "http://aryasearch.coj.go.th/" หรือคลิกที่เมนู "บริการค้นข้อมูลคดี"ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
เอกสารอื่นๆ
ทนายขอแรง
 1. ทนายขอแรงประจำเดือนมกราคม 2561
 2. ทนายขอแรงประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560
 3. ทนายขอแรงประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560
 4. ทนายขอแรงประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2560
 5. ทนายขอแรงประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
 6. ทนายขอแรงประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2559
 7. ทนายขอแรงประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
 8. ทนายขอแรงประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560
 9. ทนายขอแรงประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2559
 10. ทนายขอแรงประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559
 11. ทนายขอแรงประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560
 12. ทนายขอแรงประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
 13. ทนายขอแรงประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560
 14. ทนายขอแรงประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560
 15. ทนายขอแรงประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560
 16. ทนายขอแรงประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2560
 17. ทนายขอแรงประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 18. ทนายขอแรงประจำเดือนธันวาคม 2560
 19. ทนายขอแรงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
สถิติคดี
 1. สถิติคดีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 2. สถิติคดีประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 3. สถิติคดีประจำเดือนมีนาคม 2559
 4. สถิติคดีประจำเดือนเมษายน 2559
 5. สถิติคดีประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 6. สถิติคดีประจำเดือนพฤษภาคม 2559
 7. สถิติคดีประจำเดือนมิถุนายน 2559
 8. สถิติคดีประจำเดือนกรกฎาคม 2559
 9. สถิติคดีประจำเดือนสิงหาคม 2559
 10. สถิติคดีประจำเดือนกันยายน 2559
 11. สถิติคดีประจำเดือนมีนาคม 2560
 12. สถิติคดีประจำเดือนตุลาคม 2559
 13. สถิติคดีประจำเดือนเมษายน 2560
 14. สถิติคดีประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
 15. สถิติคดีประจำเดือนธันวาคม 2559
 16. สถิติคดีประจำเดือนมกราคม 2560
 17. สถิติคดีประจำเดือนธันวาคม 2560
 18. สถิติคดีประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 19. สถิติคดีประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 20. สถิติคดีประจำเดือนกันยายน 2560
 21. สถิติคดีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 22. สถิติคดีประจำเดือนมกราคม 2561