ศาลอาญา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ทุกข์เทวษทั่วทั้ง ทวยไทย สิ้นสุรีย์ศรีแสงใส ส่องหล้า พระหริรักษ์ทรงชัย สวรรคต ลงแล ชลเนตรนองท่วมฟ้า หลากท้นหทัยไทย ธ เสด็จสู่ห้วง สรวงสวรรค์ สุดสะอื้นโศกศัลย์ หม่นเศร้า แรมนิราศร้างจาบัลย์ กำสรด พระกรุณาปกเกล้า สถิตไว้นิจนิรันดร์
ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

คู่มือ
  แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
 1. แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

เอกสารอื่นๆ
  สถิติคดี
 1. สถิติคดีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 2. สถิติคดีประจำเดือนมีนาคม 2559
 3. สถิติคดีประจำเดือนเมษายน 2559
 4. สถิติคดีประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 5. สถิติคดีประจำเดือนพฤษภาคม 2559
 6. สถิติคดีประจำเดือนมิถุนายน 2559
 7. สถิติคดีประจำเดือนกรกฎาคม 2559
 8. สถิติคดีประจำเดือนสิงหาคม 2559
 9. สถิติคดีประจำเดือนกันยายน 2559
 10. สถิติคดีประจำเดือนมีนาคม 2560
 11. สถิติคดีประจำเดือนตุลาคม 2559
 12. สถิติคดีประจำเดือนเมษายน 2560
 13. สถิติคดีประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
 14. สถิติคดีประจำเดือนธันวาคม 2559
 15. สถิติคดีประจำเดือนมกราคม 2560

 16. ทนายขอแรง
 17. ทนายขอแรงประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560
 18. ทนายขอแรงประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2560
 19. ทนายขอแรงประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
 20. ทนายขอแรงประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2559
 21. ทนายขอแรงประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
 22. ทนายขอแรงประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2559
 23. ทนายขอแรงประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559
 24. ทนายขอแรงประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560
 25. ทนายขอแรงประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
 26. ทนายขอแรงประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560

 27. บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
 28. บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย