หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลอาญาเปิดให้บริการค้นหาข้อมูลคดีผ่านเว็บไซต์ สามารถค้นได้ที่ "http://aryasearch.coj.go.th/" หรือคลิกที่เมนู "บริการค้นข้อมูลคดี"ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
เอกสารอื่นๆ
ทนายขอแรง
 1. ทนายขอแรงประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561
 2. ทนายขอแรงประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561
 3. ทนายขอแรงประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560
 4. ทนายขอแรงประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560
 5. ทนายขอแรงประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2560
 6. ทนายขอแรงประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
 7. ทนายขอแรงประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2559
 8. ทนายขอแรงประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
 9. ทนายขอแรงประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560
 10. ทนายขอแรงประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
 11. ทนายขอแรงประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
 12. ทนายขอแรงประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2559
 13. ทนายขอแรงประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559
 14. ทนายขอแรงประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560
 15. ทนายขอแรงประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
 16. ทนายขอแรงประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561
 17. ทนายขอแรงประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
 18. ทนายขอแรงประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560
 19. ทนายขอแรงประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560
 20. ทนายขอแรงประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560
 21. ทนายขอแรงประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
 22. ทนายขอแรงประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
 23. ทนายขอแรงประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2560
 24. ทนายขอแรงประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
 25. ทนายขอแรงประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560
 26. ทนายขอแรงประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
 27. ทนายขอแรงประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561
 28. ทนายขอแรงประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
สถิติคดี
 1. สถิติคดีประจำเดือนมีนาคม 2561
 2. สถิติคดีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 3. สถิติคดีประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 4. สถิติคดีประจำเดือนมีนาคม 2559
 5. สถิติคดีประจำเดือนเมษายน 2559
 6. สถิติคดีประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 7. สถิติคดีประจำเดือนพฤษภาคม 2559
 8. สถิติคดีประจำเดือนมิถุนายน 2559
 9. สถิติคดีประจำเดือนเมษายน 2561
 10. สถิติคดีประจำเดือนสิงหาคม 2561
 11. สถิติคดีประจำเดือนกรกฎาคม 2559
 12. สถิติคดีประจำเดือนสิงหาคม 2559
 13. สถิติคดีประจำเดือนกันยายน 2559
 14. สถิติคดีประจำเดือนมีนาคม 2560
 15. สถิติคดีประจำเดือนตุลาคม 2559
 16. สถิติคดีประจำเดือนเมษายน 2560
 17. สถิติคดีประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
 18. สถิติคดีประจำเดือนธันวาคม 2559
 19. สถิติคดีประจำเดือนมิถุนายน 2561
 20. สถิติคดีประจำเดือนมกราคม 2560
 21. สถิติคดีประจำเดือนธันวาคม 2560
 22. สถิติคดีประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 23. สถิติคดีประจำเดือนกันยายน 2561
 24. สถิติคดีประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 25. สถิติคดีประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 26. สถิติคดีประจำเดือนกันยายน 2560
 27. สถิติคดีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 28. สถิติคดีประจำเดือนมกราคม 2561
 29. สถิติคดีประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 30. สถิติคดีประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 31. สถิติคดีประจำเดือนตุลาคม 2561